Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове

Начелник Биљана Милошевић
тел: 022-400-752
е-пошта: nacelnik.privreda@pecinci.org

Планови инспекцијског надзора

План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину