Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Crkva Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Pećincima

 • Srpska Pravoslavna Crkva Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Pećincima u XVIII veku podizana je četiri puta:
  • 1720. godine sagrađena je od pletera, pokrivena trskom, imala je dva prozora, a zvona nije imala.
  • 1734. godine, napravljena je nova Crkva od balvana i pletera, sa krovom od rogozine.
  • 1766. godine, postavljeni su temelji od cigle, imala je zidove od pletera i blata i krov od daske.
  • u periodu između 1770 – 1775. godine, sazidana je od čvrstog materijala, kamena i cigle, sa zvonikom dograđenim 1810.
 • Prva dva hrama nalazila su se 1 km jugoistočno od današnjeg centra.
 • U Pećincima je 1785. godine zavedena srpska škola sa učiteljem Vasiljem Vitkovićem, u zgradi koja je bila u vlasništvu Crkvene opštine.
 • Ikonostas iz 1734. godine imao je 11 ikona i predstavlja rad nepoznatog zografa.
 • Novi ikonostas i zidne ikone oslikao je 1838 - 1843. godine Pavle Čortanović.
 • Treći ikonostas po redu delo je Nikole Ivkovića iz 1934, Dušana Stevanovića i Miloša Ostojića iz 2012 – 2013. godine.
 • Na prozore Crkve je 1839. ugrađeno je ukrasno staklo, a na zvoniku je 1901. godine postavljen crkveni sat.
 • Crkvena zvona oduzela je Austrijska vojska u Prvom svetskom ratu. Zvona koja su postavljena 1923. godine, kupljena su nova, a proizvedena su u Italiji.
 • 1943. godine za vreme Drugog svetskog rata na dan Svetog Nikole 19. decembra Nemci su minirali zvonik i oštetili krov.
 • 1962. godine na Crkvi je popravljen krov i na pripratu nazidan zvonik.
 • 2000. godine počela je rekonstrukcija, urađen je novi krov i fasada, kao i drenaža oko Crkve sa novom stazom.
 • Od 2012-2014. godine završeno je renoviranje unutrašnjosti.
 • 2019. godine Pećinci su postali sedište Arhijerejskog Namesništva Pećinačkog Eparhije Sremske sa 15 Crkvenih opština.
  • Paroh: Arhijerejski namesnik Pećinački jerej Bojan Mijanović

Crkva u Kupinovu

 • Crkva Sv. Duha u Kupinovu, sagrađena je 1803. U nju su prenete iz crkve Sv. Luke sve dragocene starine iz despotskih vremena.
 • Jedanaestog jula 1944. godine crkva je minirana i veoma oštećena, a svi predmeti iz nje isčezli su i upropašćeni.
 • Zemaljska komisija za kulturnu štetu , obzirom na to da su u pitanju starine viševekovnog datuma i ogromnog kulturnog i istorijskog značaja , utvrdila je štetu u visini 26.579.750 efektivne štete i 55.739.250 dinara kulturne štete. U svojoj odluci o proceni štete Zemaljska komisija izričito ističe: " Radi se ovde o takvim stvarima i starinama koje potiču iz jednog čudesnog svetlog perioda srpske povesti, kada su zadnji ostaci srpske države , na svom sutonu davali maksimum svog životnog značenja na kulturnom , istorijskom i umetničkom polju , a Kupinovo je kao ondašnji smanjeni centar srpske države koja je tonula , privlačio najbolje umetnike one epohe".

Crkva Svetog Luke

 • Na jugozapadnoj periferiji sela Kupinova nalazi se crkva svetog Luke, zadužbina despota Đurđa Brankovića. Sagrađena je polovinom XV veka te svakako predstavlja najstariju pravoslavnu bogomolju u krajevima severno od Save i Dunava.
 • Godine 1521. turci su do temelja razlušili Kupinovo i tom prilikom je verovatno stradala i crkva svetog Luke.
 • Na osnovu izvora iz XVIII veka može se zaključiti da je crkvenu građevinu obnovio kapetan Mihailo Vasić zajedno sa žiteljima sela , izmedju 1726. i 1730.godine.
 • Danas je crkva zajedno sa baroknim ikonostasom Jakova Orfelina iz 1780.godine zakonom zaštićena

Srpska Pravoslavna Crkva u Šimanovcima

 • Prvi put se Crkva u Šimanovcima pominje 1756. godine sa hramom svetog Nikole, verovatno na mestu današnje Crkve.
 • Sadašnja Crkva sazidana je oko 1790 . godine u baroknom stilu i posvećena je prenosu moštiju svetog oca Nikolaja. Ikonostas je radio zemunski slikar Konstantin Lekić 1822. godine o čemu postoji zapis sa unutarnje strane ikonostasa i osvećen je iste godine za vreme mitropolita Stevana Stratimirovića.
 • Crkveni toranj je porušen u toku Drugog svetskog rata, tačnije meseca septembra 1943. godine. Ostala je samo jedna strana uz Crkvu po čemu su Šimanovci bili prepoznatljivi više od 60 godina.
  Toranj je kompletno obnovljen 2005. godine i doveden u prvobitni izgled, što je sada verovatno najlepša građevina u okolini.
 • Šimanovci su imali i mali parohijski dom, koji je sam pao zbog trošnosti, pa je 2007. godina urađen novi parohijski dom koji zadovoljava sve potrebe ove Crkvene opštine.
 • U toku su radovi na obnovi ograde oko porte, kao i radovi na svetom hramu: spolja i iznutra.

Srpska Pravoslavna Crkva u Popincima

 • Prvi zapis o pravoslavnoj crkvi u Popincima datira iz 1732. godine. U tom zapisu za crkvu u Popincima daju se detaljne informacije, da je crkva: nova, malena, od pletera, pokrivena šindrom, ima zvono, trapeza od kamena. Hramovna slava je sv.Nikola, a osveštao je Nikanor krušedolski.
 • Godine 1777. dovršena je nova crkva od pečene cigle i posvećena je sv. Arhangelu Gavrilu, osveštao je Josif Jovanović Šakabenda. Crkva se i danas nalazi u centru sela kao kulturno-istorijski spomenik koji je pod zaštitom države.
 • Za vreme II svetskog rata Nemci su srušili crkveni toranj i znatno oštetili zapadni deo crkve. Posle rata izgrađen je novi toranj ,ali nije izvršena potpuna sanacija crkve pa se i danas mogu videti posledice miniranja.
 • Unutrašnjost crkve čine mnoge crkvene knjige, veliki broj ikona i prepisi mnogih dokumenata o crkvi i sveštenicima.

Crkva u Ašanji

 • 1838. godine stara crkva je sagrađena
 • Po nekim dokumentima kada je bila 100- godišnjica proslave te stare crkve, 1938. godine, bila je lepo uređena i okrečena
 • Odmah posle 1938. godine, posle 6 godina, 1944. godine, ta stara crkva je srušena
 • Od te stare crkve ostalo je samo nekoliko ikona sa starog ikonostasa, a taj stari ikonostas je rađen u Novom Sadu 1898. godine u tvornici Luke Aleksejevića
 • Posle toga je 1976. godine napravljena nova crkva, koja je osveštena 26, jula na dan crkvene slave sv. Arhangela Gavrila
 • Osveštena je od strane episkopa sremskog gospodina Andreja
 • 2006. godine je obnovljena i izuzetno je u dobrom stanju
 • I stara i nova crkva su posvećene sv. Arhangelu Gavrilu

Crkva u Brestaču

 • Posvećena je saboru sv. Arhangela Gavrila, koji se proslavlja 26. jula
 • Sv. Hram je podignut 1750. godine, dok je zvonik crkve podignut 1792. godine.
 • Sveti Hram je pod zaštitom spomenika kulture
 • Obnovljen je 1987. godine spolja, a iznutra 1990. godine

Crkva u Donjem Tovarniku

 • Hram srušen u toku Drugog Svetskog rata, 18.12.1943. godine
 • Sadašnji hram posvećen sv. Apostolu Petru i Pavlu
 • Podignut je 1971. godine
 • Od staroga hrama je sačuvano 6 celivajućih ikona
 • Sadašnji hram građen u srpsko vizantijskom stilu
 • Sačuvan je deo bogoslužbenih knjiga iz 18. i 19. veka štampanih u Rusiji

Crkva u Ogaru

 • Hram posvećen prenosu moštiju sv. Oca Nikolaja
 • Hram rušen u toku Drugog svetskog rata
 • Obnovljen je 1963. godine
 • Temelji hrama su iz 1747. godine
 • U hramu su sačuvani delovi ikonostasa i ikone s kraja 18. i početka 19. veka
 • Nov ikonostas urađen 1979. godine u duborezu
 • Hram delimično živopisan u vizantijskom stilu 1983. godine

Crkva u Pećincima

 • Sveti hram u Pećincima posvećen je prenosu moštiju Svetog Oca Nikolaja, sagrađen je 1777. godine u vizantijskom stilu.
 • Hram je nekoliko puta stradao. U Prvom svetskom ratu austrijska vojska je poskidala zvona i odnela ih. Nova su postavljena 1923. godine. Već 1943. godine za vreme drugog svetskog rata na dan Svetog Nikole 19. decembra Nemci su minirali zvonik.
 • Tek 1962. godine na Svetom hramu je popravljen krov koji je bio urušen miniranjem. Tada je na pripratu crkve nazidan zvonik, i na taj način Sveti hram je nepovratno izgubio izgled vizantijske građevine. 2000. godine počela je rekonstrukcija Svetog hrama. Urađen je novi krov i fasada, zatim zbog visokog nivoa vlage i drenaža oko crkve sa novom stazom.
 • Trenutno se vrše priprema renoviranje unutrašnjosti.

Crkva u Prhovu

 • Naziv crkve je hram " prenosa moštiju sv. Oca Nikolaja"
 • Podignut je 1804-1806 godine
 • Početkom 18. veka vizitator karlovačke eparhije spominje u Prhovu novu malu crkvu od hrastovih brvana pokrivenu šindrom
 • Već 1758. godine ova crkva je zamenjena novom
 • Današnja crkva je sagrađena početkom 19. veka
 • Prema Mati Kosovcu crkva je sazidana 1806. godine
 • Između izgradnje crkve i postavljenja ikonostasa proteklo je oko 40 ak godina
 • U međuvremenu je verovatno korišćen ikonostas od stare crkve
 • Od ikonostasa iz stare crkve sačuvane su 4 prestone ikone koje je profesor doktor Pavle Vasić pripisao Dimitriju Bačeviću. Ove ikone se danas nalaze u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu
 • Današnji ikonostas je nastao u vremenu od 1832- 1841. godine
 • Pavle Bošnjaković je uradio rezbariju ikonostasa
 • Tek januara 1840. godine slikarski radovi ikonostasa radili su majstori Georgije Bojer i Dimitrije Ćurković
 • Rezbareni deo ikonostasa ima klasicističku koncepciju

Crkva u Sibaču

 • Sveti hram u Sibaču sagrađen je 1767. godine i posvećen je prenosu moštiju Svetog Oca Nikolaja.
 • 1851. godine prvi put je generalno obnovljen i živopisan. Živopis je radio akademski slikar Konstantin Pantelić. U Svetom hramu se nalazi vrlo vredan ikonostas, rad poznatog slikara Georgija Stojanovića. Ikonostas je prvobitno rađen za Donju crkvu u Sremskim Karlovcima koja je posvećena Svetim Apostolima Petru i Pavlu. Smatra se da je ikonostas nastao oko 1737- 1740, a kupljen je za par volova i prenet u Sibač tridesetih godina 19. veka.
 • Zbog svoje vrednosti tri prestone ikone su ukradene 1971. godine, od toga su dve pronađene i vraćene 2006. godine. Ikonostas se trenutno nalazi u riznici Eparhije Sremske gde čeka generalnu obnovu Svetog hrama te da bude ponovo u sibačkoj crkvi.

Crkva u Sremskim Mihaljevcima

 • Naziv hrama je sv. Jovan Bogoslov
 • Podignut je 1816. godine
 • Prema predanju za staru mihaljevačku crkvu se kaže da je bila napravljena na sojenicama iznad vode, močvarnog terena, poput ostalih kuća žitelja
 • Prema istom usmenom predanju crkvu na suvi teren premestio je plemić Veselković
 • Ova crkva je služila i kao škola oko 50. godina kada su meštani podigli novu današnju 1812. godine
 • U ovoj crkvi prvo bogosluženje obavljeno je 1816. godine
 • Radove je izveo slikar Gligorije Dević iz Bačke Palanke
 • Konačne radove na rezbariju oltara uradili su 1926. godine majstori iz Bačke
 • Iz stare crkve u novu je preneseno od crkvenog inventara Jevanđenje, Hristova slika, Palolei, Hristovo raspeće i Anatalis

Crkva u Subotištu

 • Sveti Hram je sagrađen 1797. godine
 • Posvećen je rođenju sv. Jovana Krstitelja ( Ivandan) koji se proslavlja 7. jula
 • 1945. godine je srušen veliki toranj, a 2006. godine je podignut novi