Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

LOKALNI INFORMACIONI SISTEM PLANSKIH DOKUMENATA
Plan detaljne regulacije radnih zona 1.6, 10.1 i 10.2 u opštini Pećinci

Plan detaljne regulacije "Centar naselja Šimanovci"

Plan detaljne regulacije dela radne zone 5.2 KO Šimanovci

Plan detaljne regulacije "Zapad I" u ataru KO Šimanovci

Plan detaljne regulacije bloka 5-2 u radnoj zoni "Jug" u KO Pećinci

Plan detaljne regulacije "Bioenergana" KO Subotište

Plan detaljne regulacije za deo radne zone 1 u KO Šimanovci