Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Izmenjen režim saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja
Petak, 27. April 2018. 09:00

Izmenjen režim saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja

Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijska opitna gađanja 26. i 27. aprila, zbog čega će u navedenim danima, u zoni vatrenog položaja u periodu od 9.00 do 18.00 časova, biti zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci-Brestač, Nikinci-Buđanovci, letnji put Donji Tovarnik-Nikinci i Grabovci-Obrež (na mestima ulaza u širi rejon poligona Nikinci), kao i zoni vatrenog položaja: Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simante, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem i Aluge.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 12. maja ove godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje