Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Zbog artiljerijskog gađanja biće zatvoreni pojedini putni pravci
Petak, 23. Jun 2017. 09:00

Zbog artiljerijskog gađanja biće zatvoreni pojedini putni pravci

Na osnovu rešenja Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove opštine Pećinci, zbog izvođenja artiljerijskih opitnih gađanja jedinice VP 2342 - 8 Nikinci sa privremenog vatrenog položaja, 23. juna 2017. godine u periodu od 09:00 do 16:00 časova, radi lične bezbednosti građana biće zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci – Brestač, Nikinci – Buđanovci, letnji put Donji Tovarnik – Nikinci i Grabovci – Obrež.

U istom rešenju se navodi da je potrebno u istom periodu iz zona Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, Morava, Simate, Galovača, Panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem, Aluge i širem rejonu poligona Nikinaca evakuisati stanovništvo i stoku. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja potrebno je da odmah dostavi svoju prijavu Vojnoj pošti 2342 – 8 Nikinci, najkasnije do 30. juna 2017. godine. Prijave podnete posle roka neće se uzimati u obzir. Takođe, navodi se da je moguće da će tokom izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, ostati neeksplodirani projektili, kao i da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je opasno po život.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje