Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Javna nabavka 404-13/2017-IV

Građevinski radovi na sanaciji objekta Doma zdravlja "Dr Dragan Funduk" Pećinci

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 21.04.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 22.05.2017. godine, do 11.00 časova;

Javna nabavka male vrednosti 404-6/2017-III

Nabavka električne energije

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 16.03.2017. godine; Rok za podnošenje ponuda: 24.03.2017. godine, do 12.00 časova;

Javna nabavka male vrednosti 404-4/2017-III

Nabavka motornog benzina i dizel goriva

Naručilac: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 02.03.2017. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 10.03.2017. godine u 10.00 časova;


Javna nabavka male vrednosti 404-22/2016-IV

Osemenjavanje junica

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 15.09.2016; Rok za podnošenje ponuda: 23.09.2016. do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-18/2016-III

Nabavka vozila za opremanje poljočuvarske službe

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 21.07.2016; Rok za podnošenje ponuda: 29.07.2016. godine do 12:00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-16/2016-IV

Nabavka dobara za potrebe korisnika Kancelarije za smanjenje siromaštva

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 30.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 09.07.2016. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-15/2016-III

Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.06.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.06.2016. godine do 12:00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke br. 404-14/2016-III

Prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 07.06.2016; Rok za podnošenje ponuda: 07.07.2016. godine do 11.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-13/2016-III

NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 19.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 27.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-12/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti - Partija 1

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 17.05.2016; Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-11/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnost i -Partija 1 i Partija 2

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 28.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 05.05.2016. do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-10/2016-III

Građevinski materijal za izbegla lica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.04.2016; Rok za podnošenje ponuda: 28.04.2016. do 13 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-8/2016-III

Nabavka dobara za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 31.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 08.04.2016. do 10.30 časova


Pregovarački postupak za javnu nabavku 404-1/2016-IV

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje vode do kvaliteta pijaće vode na izvorištu u Šimanovcima - rekonstrukcija postojećeg sistema za dezinfekciju doziranjem tečnog natrijum hipohlorita

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 30.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 06.04.2016. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-6/2016-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 13.03.2016; Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2016. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-41/2015-III

Nabavka goriva za potrebe Policijske stanice u Pećincima

Naručilac: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum objave: 30.12.2015; Rok za podnošenje ponuda: 08.01.2016. godine do 10.00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke JN OP 404-40/2015-III

nabavka kanti i kontejnera za smeće

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 18.12.2015; Rok za podnošenje ponuda: 18.01.2016. godine do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-33/2015-IV

Otklanjanje posledica od poplava - proleće 2014

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 31.08.2015; Rok za podnošenje ponuda: 08.09.2015. godine do 12.00 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-25/2015-III

Nabavka kancelarijskog materijala

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 24.07.2015.godine; Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 03.08.2015. godine, do 12.00 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-12/2015-IV

IZGRADNJA POSTROJENJA ZA DEMANGANIZACIJU VODE U NASELJU ŠIMANOVCI u 2015. godini

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Rok za dostavljanje ponuda: 30.07.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-27/2015-III

Tekuće odrzavanje vozila i nabavka rezervnih delova za potrebe PS Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 06.07.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 14.07.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-23/2015-III

Nabavka motornog benzina i dizel goriva

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 22.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 30.06.2015. godine do 11 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-22/2015-IV

Nabavka radova - Uredjenje atarskih puteva i ćuprija

Naručilac: Komisija za javne nabavke; Datum objave: 10.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-21/2015-IV

Izrada plana detalljne regulacije arheološkog lokaliteta tvrđava Kupinik

Naručilac: Opština Pećinci; Datum objave: 09.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2015. godine do 10 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-16/2015-III

usluga - Suzbijanje pasa lutalica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 05.06.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 24.06.2015. godine do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti broj 404-20/2015-III

usluga: Suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Pećinci

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 30.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2015. godine do 10 časova


Javna nabavka radova u otvorenom postupku br. JN OP 404-19/2015-IV

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreze otpadnih voda juzne radne zone u naselju Simanovci - I b faza

Naručilac: Predsednik opštine Pećinci; Datum objave: 24.04.2015. godine; Rok za dostavljanje ponuda: 25.05.2015. godine do 12 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-17/2015-III

usluga - prevoz učenika osnovnih škola

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 21.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2015. do 12 časova


Javna nabavka male vrednosti 404-15/2015-IV

Usluga - osemenjavanje junica

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 28.04.2015. do 12 časova


Otvoreni postupak javne nabavke 404-13/2015-III

Nabavka tablet uređaja za učenike IV razreda

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 09.04.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 11.05.2015. do 12 časova


PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA broj: 404-9/2015-III

USLUGA - Održavanje programa IS „Hermes“

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 27.03.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 06.04.2015. godine do 12 časovaJavna nabavka male vrednosti 404-6/2015-III

Nabavka električne energije

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 20.02.2015.godine; Rok za dostavljanje ponuda: 8 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.


Javna nabavka male vrednosti 404-5/2015-III

Nabavka računara i računarske opreme

Naručilac: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 13.02.2015; Rok za podnošenje ponuda: 10 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki.