Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta

Arhiva javnih oglasa


Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba dodelom 120 montažnih kuća izbeglicama koji poseduju zemljište na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba dodelom 120 montažnih kuća; Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom 19. decembar 2014. godine.


Javni oglas

za izbor korisnika za pružanje novčane humanitarne pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu novčane humanitarne pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji opštine Pećinci; Datum objave: 03.11.2014. godine; Rok za podnošenje zahteva: 14.11.2014. godine.


Javni oglas 55-46-1/2014-IV

Za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica i IRL na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica; Datum objave: 02.10.2014. godine; Rok za podnošenje zahteva: 13.10.2014. godine.


OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI U VIDU DODELE DRVA ZA OGREV SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu humanitarne pomoći u vidu ogrevnog drveta socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji opštine Pećinci; Rok za dostavljanje prijava: 01.10.2014. godine.


Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 12.09.2014. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 03.10.2014. do 12.00 časova.


JAVNI POZIV

ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima; Datum objave: 03.09.2014. godine; Rok za dostavljanje prijava i pripadajuće dokumentacije je 30.09.2014. godine


Javni uvid

u zahtev operatera „SSC METAL“ d.о.о. za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i mehanički tretman neopasnog otpada

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 19.08.2014. godine; Rok za dostavljanje mišljenja: 03.09.2014. godine.


Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Rok za dostavljanje prijava i pripadajuće dokumentacije je 01.09.2014. godine do 12 časova.


Javni poziv

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 5 stambenih montažnih objekata namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica; Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima: 6. avgust 2014. godine.


Javni oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS"

OGLAS (23.07.2014)


JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ZA 2015. GODINU


JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „SERVISNA SAOBRAĆAJNICA ŠIMANOVCI – PEĆINCI“ I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE „SERVISNA SAOBRAĆAJNICA ŠIMANOVCI – PEĆINCI“ NA ŽIVOTNU SREDINUJavni poziv

za angažovanje lica na organizovanju i sprovođenju javnih radova u opštini Pećinci za 2014. godinu

Datum objavljivanja: 03.07.2014.; Raspisuje: Predsednica opštine Pećinci; Rok za podnošenje zahteva za učešće u programu javnih radova: 15 dana od dana objavljivanja


JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

Raspisuje: Nacionalna agencija za regionalni razvoj; Rok za prijavu: petak, 18. jul 2014. godine

Tekst javnog poziva, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Nacionalne agencije za regionalni razvoj (klik na naziv).


Oglas

Za izbor kandidata za radna mesta: 1. stručni saradnik za poslove javnih nabavki-službenik za javne nabavke na neodređeno vreme- 1 izvršilac; 2. rukovodilac odeljenja investicija i održavanja na neodređeno vreme-1 izvršilac; 3. stručni saradnik za nadzor, izgradnju i održavanje opštinskih puteva na neodređeno vreme-1izvršilac; 4. stručni saradnik za poslove saobraćaja na neodređeno vreme-1 izvršilac; 5. stručni saradnik za poslove uređivanja građevinskog zemljišta na neodređeno vreme-1 izvršilac

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Rok: 8 od dana kada objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ - 04.06.2014. godine.


Javni oglas

za izbor kandidata za radno mesto javni pravobranilac opštine Pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 8 od dana kada objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ - 04.06.2014. godine.


Javni oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS"


Javni oglas 112-248-17/2013-I

za otkup seoskih domaćinstava sa okućnicom

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za otkup seoskih kuća sa okućnicom; Datum objave: 10.04.2014. godine; Rok: 12.05.2014. godine


PONOVNI JAVNI UVID

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA KUPINOVO I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA KUPINOVO NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid će se održati od 14. marta 2014. godine do 14. aprila 2014. godine, u zgradi Opštine – sala Opštinskog veća, u Pećincima ul. Slobodana Bajića br. 5, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

OGLAS


JAVNI POZIV

ZA PRUŽANJE POMOĆI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA KAO POMOĆ U OTKUPU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM U 2014. GODINI

(Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima) Objavljeno: 23.02.2014. godine


Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Kontakt: Perica Graovac 064/898-3626, Andrijana Radojčić 064/898-3609.


Javni poziv

za otkup seoskih domaćinstava s okućnicomJavni uvid

U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE „RADNA ZONA – POTES PROSINE“ U K.O. PRHOVO


Javni uvid

U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA DEČ


Javni uvid

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA RADNE ZONE 2.1. U K.O. AŠANJA I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA RADNE ZONE 2.1. U K.O. AŠANJA


Javni poziv

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2014. godinu

(Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Pećinci) Objavljeno: 19.09.2013. godine


Javni poziv

za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

(Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima) Objavljeno 10.09.2013. godine

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 30. septembar 2013. godine.

Sve potrebne obrasce, kao i tekst Javnog poziva sa detaljnim informacijama o uslovima učešća možete preuzeti sa sledećih linkova:

JAVNI POZIV

Prijava


Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba dodelom 70 montažnih kuća izbeglicama koje poseduju zemljište na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja a teritoriji gradskih opština grada Beograda i to: Zemun, Surčin, Palilula i Obrenovac, grada Novog Sada, Kragujevca i Sombora i opština Stara Pazova, Ruma, Pećinci i Temerin

(Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije) Objavljeno 05.09.2013. godine

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 18. oktobar 2013. godine.

Sve potrebne obrasce, kao i tekst Javnog poziva sa detaljnim informacijama o uslovima učešća možete preuzeti sa sledećih linkova:

JAVNI POZIV
Obrazac
Izjava


Javni poziv

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 125 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji grada Beograda – gradske opštine Zemun, gradova Sremska Mitrovica, Sombor, Subotica i opština Apatin, Kula, Odžaci, Bačka Topola, Mali Iđoš, Inđija, Ruma, Irig, Šid, Pećinci i Stara Pazova

(Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije) Objavljeno 05.09.2013. godine

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 3. oktobar 2013. godine.

Sve potrebne obrasce, kao i tekst Javnog poziva sa detaljnim informacijama o uslovima učešća možete preuzeti sa sledećih linkova:

JAVNI POZIV
Obrazac
Izjava


Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade za izgradnju poslovnog kompleksa „Dr Oetker“ na K.P.br. 558/14 K.O. Šimanovci

03.09.2013. godine

Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 11. 09. 2013. do  18. 09. 2013. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Pećinci u Pećincima, ul. Slobodana Bajića br. 5.

Kompletan tekst javnog poziva možete pročitati klikom na sledeći link:

POZIV


Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta za građevinsku parcelu K.P. br. 1746/45 K.O. Šimanovci – poslovno-skladišno-proizvodni kompleks

22.08.2013.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 24. do  31.08.2013. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Pećinci u Pećincima, ul. Slobodana Bajića br. 5.

Kompletan tekst javnog poziva možete pročitati klikom na sledeći link:

POZIV


Obaveštenje

o terminu raspisivanja Konkursa za subvencionisani prevoz učenika srednjih škola

09.08.2013.

Obaveštavamo Vas da će Konkurs za subvencionisani prevoz učenika srednjih škola biti raspisan 20. avgusta 2013. godine i da će trajati do 30. avgusta 2013. godine.

Zahtev za subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa propratnom dokumentacijompodnosiće se u salter sali Opštinske uprave Pećinci na šalteru dečje zaštite.

OBAVEŠTENJE


Javni oglas

za besplatnu informatičku obuku za žene

05.08.2013.

     Obaveštavaju se sve zainteresovane žene sa teritorije opštine Pećinci da se, ukoliko žele da pohađaju besplatan kurs informatičke obuke, prijave Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Pećinci, putem kontakt telefona 022/400-722, kontakt osoba Nevena Ignjatović.

      Rok za prijavljivanje je 26. avgust 2013. godine.


Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade planirane izgradnje farme za tov junadi na k.p.660/17, K.O. Subotište u Subotištu

02.08.2013.


Javni oglas

za izbor pravnih lica i preduzetnika za nabavku dobara i usluga za potrebe Kancelarije za smanjenje siromaštva

24.07.2013.

OGLAS

ZAHTEV ZA UČEŠĆE

Rok za podnošenje zahteva je produžen do ponedeljka, 5. avgusta.


Javni oglas

za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani

20.07.2013.


JAVNI UVID

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA PEĆINCI I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA PEĆINCI NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid: od 20. juna do 20. jula 2013. godine, u zgradi Opštine – sala Opštinskog veća, u Pećincima ul. Slobodana Bajića br. 5, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. U toku trajanja javnog uvida Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni biće izloženi u sali Opštinskog veća u analognom i digitalnom obliku.

Javna prezentacija: 4. jul 2013.godine, u Pećincima u zgradi Opštine – skupštinska sala sa početkom u 15 časova.

Javna sednica Komisije za planove opštine Pećinci: 25. jul 2013.godine sa početkom u 13 časova u zgradi Opštine – sala Opštinskog veća, u Pećincima, ul. Slobodana Bajića br. 5.

TEKST OGLASA

PRILOG 1: Plan generalne regulacije - planirana namena površina


Javni poziv

za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade planiranog kompleksa JUB-a, na k.p. 548/11. K.O. Šimanovci, u Šimanovcima

08.07.2013.


Javni uvid

u Nacrt plana generalne regulacije naselja Kupinovo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije naselja Kupinovo na životnu sredinu

18.06.2013.


Javni poziv

za finansiranje mere aktivne politike zapošljavanja pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme

Objavljeno 27.05.2013. godine

Pravo učešća na javnom pozivu imaju poslodavci i nezaposlena lica sa teritorije opštine pećinci prema uslovima koji su dati u Pozivu.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu je 8 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na sajtu opštine i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica zahteve mogu podneti pisarnici Opštinske uprave opštine Pećinci, neposredno ili putem pošte.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon 022/400-723 (lice za kontakt načelnik odeljenja Snežana Gagić)

Zahteve, kao i tekst Javnog poziva sa detaljnim informacijama o uslovima učešća možete preuzeti sa sledećih linkova:

JAVNI POZIV

ZAHTEV – NEZAPOSLENI

ZAHTEV - POSLODAVCI

ODLUKA (objavljeno 01.07.2013)

ZAKLJUČAK (objavljeno 17.10.2013)


Javni poziv

za angažovanje lica na organizovanju i srpovođenju javnih radova u opštini Pećinci za 2013. godinu

Objavljeno 27.05.2013. godine

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju poslodavci i nezaposlena lica koja se nalaze na evidencijiNacionalne službe za zapošljavanje opštine Pećinci.

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu je 8 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na sajtu opštine i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Zainteresovani poslodavci i nezaposlena lica zahteve mogu podneti pisarnici Opštinske uprave opštine Pećinci, neposredno ili putem pošte.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon 022/400-723 (lice za kontakt načelnik odeljenja Snežana Gagić)

Zahteve, kao i tekst Javnog poziva možete preuzeti sa sledećih linkova:

JAVNI POZIV

ZAHTEV – NEZAPOSLENA LICA

ZAHTEV – POSLODAVCI

ODLUKA

ZAKLJUČAK (objavljeno 17.10.2013)


Javni oglas

za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica, bivših izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Pećinci

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice lica koja su bila u statusu izbeglica, a sada imaju prebivalište na teritoriji Opštine Pećinci ili interno raseljena lica.

Pomoć se odobrava kao jednokratna, u vidu dodele humanitarnog paketa hrane.

Rok za podnošenje zahteva je od 19. aprila do 14. maja 2013. godine.

Tekst oglasa, u kojem su precizirani uslovi, kriterijume i spisak neophodne dokumentacije, kao i Zahtev za dodelu paketa, možete pruzeti klikom na sledeće linkove:
OGLAS
ZAHTEV


Javni uvid

u Nacrt prostornog plana opštine Pećinci i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana opštine Pećinci na životnu sredinu

Javni uvid: od 15. aprila do 15. maja 2013. godine, u zgradi Opštine Pećinci – sala Opštinskog veća, u Pećincima ul. Slobodana Bajića br. 5, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja: sreda, 24. april 2013. godine sa početkom u 15 časova u zgradi opštine Pećinci – sala Opštinskog veća u Pećincima, ul. Slobodana Bajića br. 5.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pročitati klikom na sledeće linkove:

OGLAS
DODATAK 1 - PPOP_namena
DODATAK 2 - PPOP_mreža naselja


Javni uvid

U Nacrt plana generalne regulacije naselja Deč i u izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana generalne regulacije naselja Deč

06.04.2012

OGLAS


Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane izgradnje kompleksa Centra bezbedne vožnje „Navak“ na katastarstkoj parceli br. 1615/1 K.O. Subotište

Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 21.03. do 28.03.2013. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u prostorijama Opštinske uprave Opštine Pećinci (ul. Slobodana Bajića br. 5, Pećinci)

OGLAS


Javni uvid

u Nacrt plana detaljne regulacije "Transfer stanica" u Deču i u izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije "Transfer stanica" u Deču

16.03.2012.

OGLAS


Javni uvid

u Nacrt plana detaljne regulacije "Radna Zona-Potes Prosine" u KO Prhovo i u izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije "Radna Zona-Potes Prosine" u KO Prhovo

16.03.2012.

OGLAS


Javni uvid

u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Granica Hrvatske-Beograd(Dobanovci)

06.03.2012.

OGLAS

     Uvid u Nacrt prostornog plana je moguće izvršiti u zgradi Opštine Pećinci, kancelarija broj 30.


Javni uvid

u Zahtev za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

08.02.2013.

OGLAS


Javna rasprava

o Predlogu odluke o budžetu opštine Pećinci za 2011. godinu

Sva fizička i pravna lica primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Odeljenju za budžet i finansije opštine Pećinci poštom na adresu: Opština Pećinci, Odeljenju za budžet i finansije, ul. Slobodana Bajića br. 5, 22410 Pećinci, elektronskom poštom na adresu: budzet@pecinci.org ili lično na pisarnici Opštinskog uslužnog centra


Lokalni akcioni plan za mlade opštine Pećinci za period od 2011. do 2015. godine

Javna rasprava traje do 3. decembra 2010. godine

Primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti Bojani Ristović, poštom na adresu: Kancelarija za mlade opštine Pećinci, Slobodana Bajića 5, 22410 Pećinci, lično u zgradi opštine kancelarija br. 7 ili elektronskom poštom na adresu jovanka.milovanovic@pecinci.org .


Javni oglas

za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica na teritoriji opštine Pećinci

29.01.2013.


Javni oglas

za izbor korisnika za pružanje humanitarne pomoći u vidu dodele drva za ogrev socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Pećinci

21.11.2012.


Javni oglas

za licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

14.11.2012


Javni poziv

za dostavu zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa

04.10.2012.


Javni oglas

za subvencionisani prevoz učenika srednjih škola

22.08.2012.


Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za popisivače u poljoprivredi

02.08.2012.


Javni poziv

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine 83 stambene jedinice namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

16.07.2012.


Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za opštinske instruktore

04.06.2012.


ZATVORENI JAVNI OGLASI


Javni poziv

za angažovanje lica na organizovanju i sprovođenju javnih radova u opštini Pećinci u 2012. godini

08.03.2012.


Javni poziv

zainteresovanima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja u opštini Pećinci u 2012. godini

08.03.2012.


Javni oglas

za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala izbeglicama na teritoriji opštine Pećinci

27.02.2012.


Javni oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

25.10.2011.


Javni oglas

za prodaju putem javnog nadmetanja ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

21.10.2011.


Javni oglas

za pravo prečeg zakupa po osnovu uzgoja životinja.

05.10.2011.


Javni oglas

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci.

22.07.2011


Predlog odluke

o dodeli jedne montažne kuće izbeglim i interno raseljenim licima

13.07.2011


Javni oglas

za dodelu jedne montažne kuće izbeglim i interno raseljenim licima smeštenim na teritoriji opštine Pećinci

15.06.2011


Javni oglas

za dodelu pomoći izbeglicama u kupovini i donaciji domaćinstava sa okućnicom

15.06.2011


Predlog odluke

o dodeljivanju pomoći, za 4 montažne kuće, izbeglim i interno raseljenim licima.

Učesnici na konkursu imaju pravo prigovora, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Predloga odluke. Prigovore uputiti povereniku za izbeglice opštine Pećinci, Dragici Petković.


Javni oglas

za dodelu humanitarnih paketa najugroženijim porodicama izbegličke i raseljeničke populacije.


Javni oglas

za dodelu 5 montažnih kuća izbeglim i interno raseljenim licima smeštenim na teritoriji opštine Pećinci


Javni oglas

za izbor pružaoca usluga za razvoj socijalnih usluga u zajednici, u cilju unapređenja kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica


Javni oglas

za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglica, porodica lica koja su ukinula izbeglički status i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji opštine Pećinci


Javni poziv za pružanje pomoći u vidu besplatnog autobuskog prevoza, "idi-vidi posete" licima izbeglim i prognanim iz Republike Hrvatske, a koja imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Za bliže informacije obratiti se Povereniku za izbeglice opštine Pećinci Dragici Petković, putem telefona 022/85-246 ili lično.


Javni oglas

za prikupljanje pisanih ponuda, za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini


Javni uvid

u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat pogona za proizvodnju maltera, kompanije "JUB" Šimanovci


Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Za bliže informacije obratiti se Perici Graovcu u zgradi opštine Pećinci, kancelarija br. 14 ili putem telefona 022/400-735.


Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine

Za bliže informacije obratiti se Radmili Sarić u zgradi opštine Pećinci, kancelarija br.7 ili putem telefona 022/400-737.


Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Pećinci

Kontakt osobe: Biljana Milošević 022/400-738 i Perica Graovac 022/400-735


Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu, za rešavanje stambenih pitanja izbeglica na teritoriji opštine Pećinci

Za bliže informacije obratiti se Povereniku za izbeglice opštine Pećinci Dragici Petković, putem telefona 022/85-246 ili lično.


Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje porodica izbeglica, porodica lica koja su ukinula izbeglički status i interno raseljenih lica smeštenih na teritoriji opštine Pećinci

Za bliže informacije obratiti se Povereniku za izbeglice opštine Pećinci Dragici Petković, putem telefona 022/85-246 ili lično.


Javni poziv za prodaju kuća sa okućnicom Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije

 

Tekst JAVNOG POZIVA


Javni poziv

za proveru ptrograma

27.10.2011.

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU (3)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 26.05.2015. godine;