Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Četvrtak, 13. Septembar 2018.

Obaveštenje

Povratak

Obaveštenje
Obaveštenje

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa je podsticanje rađanja i afirmacija pronatalitetne politike, ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 1. januara tekuće godine rodi treće ili četvrto dete. Više informacija o uslovima konkursa i obaveznoj dokumentaciji može se pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata. Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2018. godine.

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje