Republika Srbija OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Autonomna Pokrajina Vojvodina OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
OPŠTINA PEĆINCI, mesto prosperiteta
Četvrtak, 9. Avgust 2018.

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Povratak

Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava
Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Republički zavod za statistiku (RZS) će u periodu od 1. oktobra do 30. novembra 2018.godine sprovesti Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije

Anketa će obuhvatiti120.000 poljoprivrednih gazdinstava a za terenski rad u anketi biće angažovano 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. godine u sredstvima javnog informisanja i na sajtu RZS-a. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo putem veb aplikacije.

Anketa predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede, čijom se realizacijom omogućava nastavak praćenja strukturnih promena u poljoprivredi i održavanje (ažuriranje) popisne baze podataka. Sprovođenjem Ankete, Republika Srbija se pridružuje ostalim zemljama EU kojima je u obavezi realizacija ovog istraživanja prema Uredbi (EZ) br. 1166/2008. Prikupljene informacije omogućiće, pre svega, izradu preseka stanja u oblasti poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije, što će biti od koristi kreatorima agrarne politike, lokalnoj upravi i poljoprivrednim proizvođačima radi boljeg planiranja poljoprivredne proizvodnje.

Link za pristup sajtu je : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

Kalendar

Kliknite na označeno polje za detalje