Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Јавно комунално предузеће “САВА” Пећинци

Адреса: Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Тел/факс: 022/2436-510
E-mail: info@jkpsava.rs

Директор: Жељко Милићевић 


Јавно комунално предузеће “САВА” Пећинци је основано Одлуком Скупштине Општине Пећинци 1991 године , а ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређивања обављања делатности од опшег интереса.

Основна делатност за коју је ЈКП “САВА” регистровано, у складу са новим законом о класификацији делатности из 2010. године, је снабдевање паром и климатизација.

Осим наведене претежне делатности, ЈКП "САВА" Пећинци се бави и другим делатностима од општег интереса а посебно:

  • сакупљањем, третманом и одлагањем отпада који није опасан,
  • одржавањем чистоће на површинама јавне намене, прикупљањем и одвожењем комуналног отпада са тих површина.
  • одржавањем јавних зелених површина
  • погребним делатностима