Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Народна библиотека

Тел: 022/2435-350

Е-мејл: narodnabiblioteka5@gmail.com

Народна библиотека у Пећинцима је основана 1972. године са огранцима у Шимановцима (основан 1985. године), Ашањи (основан 2001. године) и Огару (у оснивању). Основна делатност ове установе је да прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење библиотечки материјал (књиге, часописе, новине и остало).

Поред основне делатности библиотека се бави и организовањем културно - образовних програма чији је циљ пропагирање књиге као културног добра и стицање навике читања и служења књигом.

Народна библиотека у Пећинцима са огранцима у Шимановцима, Ашањи и Огару располаже фондом од 47.457 хиљада књига, више десетина часописа, дневних и недељних новина.

Књиге су разврстане и организоване у оквиру одељења за одрасле, одељења за децу, одељења стручне и научно-популарне литературе и Завичајног одељења.

  • У одељењу за одрасле налазе се књиге домаће и стране белетристике, путописи, есеји, књижевне критике и мемоарске литературе.
  • Дечије одељење поред књижевности за децу, сликовница и лектире за основну и средњу школу, поседује и низ енциклопедијских издања за најмлађи узраст.
  • У одељењу стручне и научно популарне литературе, налази се велики избор књига које грађанима, студентима и ученицима нуде богат извор информација за опште и стручно образовање и усавршавање. Такође се налази обиље грађе за израду матурских, семинарских и других стручних радова из области друштвених, природних и примењених наука.

Корисници имају слободан приступ свим одељењима. Библиотека од 1998. године води компјутерску обраду података о књигама. Оснивач Народне библиотеке Пећинци је Скупштина Општине Пећинци.