Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Сибач

Површина парцеле 125.26 ха

 • Парцела је лоцирана непосредно уз ауто-пут Е 70, ( крак Европског коридора 10 ) на 35 км од Београда.
 • Земљиште је у државном власништву и издаје се у закуп на 99 година.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • У плану је инфраструктурно опремање радне зоне.

План парцеле


Пећинци

Површина парцеле 78 ха

 • Парцела је лоцирана непосредно уз ауто-пут Е 70, ( крак Европског коридора 10 ) и уз обилазницу око Пећинаца на 35 км од Београда.
 • Земљиште је у приватном власништву.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница

План парцеле


Шимановци, Радна зона север

Површина парцеле 11 ха

 • Парцела је лоцирана у Радној зони Север Шимановци, која се налази непосредно уз ауто-пут Е 70, ( крак Европског коридора 10 ) на 25 км од Београда.
 • Земљиште је у државном власништву.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји могућност прикључка на струју (по условима ЈП Електровојводина, ЕД Рума) и прикључак на телекомуникациону мрежу.
 • Урађен је План детаљне регулације

План парцеле
Микро локација
РЗ Север-Ортофото


Прхово

Површина парцеле 47.55 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут Р 104 којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 30 км од Београда.
 • Земљиште је у дрзавном и приватном власништву.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница

План парцеле


Асања

Површина парцеле 183.54 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 35 км од Београда.
 • Земљиште је у дрзавном власништву и издаје се у закуп на 99 година.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница

План парцеле


Деч

Површина парцеле 67. 46 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 30 км од Београда.
 • Земљиште је у приватном власништву.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница

План парцеле


Карловчић

Површина парцеле 60. 99 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 35 км од Београда.
 • Земљиште је у приватном власништву.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница.

План парцеле


Суботиште

Површина парцеле 1,4 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 40 км од Београда.
 • Земљиште је у дрзавном власништву и издаје се у закуп на 99 година.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница, прикључак на струју, воду, телекомуникациону мрежу.

План парцеле


Доњи Товарник

Површина парцеле 68. 31 ха

 • Парцела је лоцирана уз регионални пут којим је повезана са ауто-путем Е 70.
 • Удаљена је 45 км од Београда.
 • Земљиште је у дрзавном власништву и издаје се у закуп на 99 година.
 • Просторним Планом дефинисана је као Радна зона.
 • Намена земљишта: Изградња привредних објеката.
 • Постоји приступна саобраћајница, прикључак на струју, воду, телекомуникациону мрежу.

План парцеле