Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Месне канцеларије

  1. Месна канцеларија Ашања
   Шеф месне канцеларије Драгица Граовац
   Канцеларија ради понедељком, средом и четвртком
   е-mail: mkasanja@pecinci.org
   тел: 022/497-215
  2. Месна канцеларија Брестач
   Шеф месне канцеларије Зорица Спасојевић
   Канцеларија ради уторком и четвртком
   е-mail: mkbrestac@pecinci.org
   тел: 022/489-513
  3. Месна канцеларија Деч
   Шеф месне канцеларије Милорад Тодорчевић
   Канцеларија ради понедељком, средом и петком
   е-mail: mkdec@pecinci.org
   тел: 022/493-001
  4. Месна канцеларија Доњи Товарник
   Шеф месне канцеларије Зорица Спасојевић
   Канцеларија ради понедељком, средом и петком
   е-mail: mkdtovarnik@pecinci.org
   тел: 022/483-516
  5. Месна канцеларија Карловчић
   Шеф месне канцеларије Весна Лекић
   Канцеларија ради понедељком, средом и петком
   e-mail: mkkarlovcic@pecinci.org
   тел: 022/2434-074
  6. Месна канцеларија Купиново
   Шеф месне канцеларије Сандра Милијашевић
   Канцеларија ради понедељком и петком
   е-mail: mkkupinovo@pecinci.org
   тел: 022/438-214
  7. Месна канцеларија Обреж
   Шеф месне канцеларије Драгица Граовац
   Канцеларија ради уторком и петком
   е-mail: mkobrez@pecinci.org
   тел: 022/488-655
  8. Месна канцеларија Огар
   Шеф месне канцеларије Данка Тешић
   Канцеларија ради уторком и четвртком
   е-mail: mkogar@pecinci.org
   тел: 022/487-514
  9. Месна канцеларија Попинци
   Шеф месне канцеларије Јованка Зарић
   Канцеларија ради сваког радног дана
   е-mail: mkpopinci@pecinci.org
   тел: 022/484-650
  10. Месна канцеларија Прхово
   Шеф месне канцеларије Милорад Тодорчевић
   Канцеларија ради уторком
   е-mail: mkprhovo@pecinci.org
   тел: 022/492-301
  11. Месна канцеларија Сибач (Пошта)
   Шеф месне канцеларије Марица Јанков
   Канцеларија ради сваког радног дана
   е-mail: mksibac@pecinci.org
   тел: 022/491-155
  12. Месна канцеларија Сремски Михаљевци
   Шеф месне канцеларије Весна Лекић
   Канцеларија ради уторком и четвртком
   е-mail: mksrmihaljevci@pecinci.org
   тел: 022/2439-016
  13. Месна канцеларија Суботиште
   Шеф месне канцеларије Данка Тешић
   Канцеларија ради понедељком, средом и петком
   е-mail: mksubotiste@pecinci.org
   тел: 022/482-521
  14. Месна канцеларија Шимановци
   Шеф месне канцеларије Сава Марковић
   Канцеларија ради сваког радног дана
   е-mail: mksimanovci@pecinci.org
   тел: 022/480-002