Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУПИНОВОПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУБОТИШТЕ И ПРИВРЕДНО-РАДНИХ ЗОНА У КО СУБОТИШТЕ

План детаљне регулације радних зона 1.6, 10.1 и 10.2 у Општини Пећинци

План детаљне регулације "Центар насеља Шимановци"

План детаљне регулације дела радне зоне 5.2 КО Шимановци

План детаљне регулације "Запад I" у атару КО Шимановци

План детаљне регулације блока 5-2 у радној зони "Југ" у КО Пећинци

План детаљне регулације "Биоенергана" КО Суботиште

План детаљне регулације за део радне зоне 1 у КО Шимановци