Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци

Контакт

* Ваше име и презиме

* E-mail:

* Порука

Поља обележена звездицом су обавезна.

Општина Пећинци
Слободана Бајића 5
22410 Пећинци
e-mail:
opstina@pecinci.org
тел: 022/400-700
факс: 022/400-793

Председник општине Пећинци
Синиша Ђокић
e-mail: predsednik@pecinci.org
тел: 022/400-740
факс: 022/400-792

Заменик председника општине Пећинци
Зоран Војкић
e-mail: zamenikpredsednika@pecinci.org
тел: 022/400-740
факс: 022/400-792

Помоћник председника општине Пећинци
Дејан Живановић
e-mail: pomocnik.zivanovic@pecinci.org
тел: 022/400-710

Председница Скупштине општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички
e-mail: predsednik.so@pecinci.org
тел: 022/400-746
факс: 022/400-796

Секретар Скупштине општине Пећинци
Весна Радосављевић
e-mail: sekretar.so@pecinci.org
тел: 022/400-746
факс: 022/400-796

Заменик председнице Скупштине општине Пећинци
Мр Жељко Трбовић
e-mail: zamenikpredsednika.so@pecinci.org
тел: 022/400-746
факс: 022/400-796

Начелник Општинске Управе
Драгана Крстић
e-mail: nacelnik.ou@pecinci.org
тел: 022/400-713
факс: 022/400-797

Општински правобранилац
Наталија Башић
e-mail: ojp@pecinci.org
тел: 022/400-740

Агенција за развој општине Пећинци:
Директор: Милан Алексић
e-mail: agencijarazvoj@pecinci.org
тел: 022/400-731

Служба за односе с јавношћу:
тел: 022/400-729

ИТ сектор:
тел: 022/400-739

Одељење за опште и заједничке послове:
e-mail: opstauprava@pecinci.org
тел: 022/400-721

Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове:
Начелник: Биљана Милошевић
e-mail: nacelnik.privreda@pecinci.org
тел: 022/400-752

Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода:
Начелник: Данијела Недељковић
e-mail: nacelnik.finansije@pecinci.org
тел: 022/400-720

Одељење за друштвене делатности:
Маја Дошеновић
e-mail: drustvenedelatnosti@pecinci.org
тел: 022/400-723

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове:
Начелник: Драгана Котуровић
e-mail: nacelnik.urbanizam@pecinci.org
тел: 022/400-738