Republika Srbija Општина Пећинци
Autonomna Pokrajina Vojvodina Општина Пећинци
Општина Пећинци
Субота, 23. Мај 2020.

Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи при куповини 4 сеоске куће

Повратак

Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи при куповини 4 сеоске куће
Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи при куповини 4 сеоске куће

Општина Пећинци обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 4 сеоске куће у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 – сеоске куће, бити објављен 22.06. 2020. године на огласној табли општине Пећинце и месних заједница општине Пећинци, и на званичној интернет презентацији општине Пећинци www.pecinci.org и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Пећинци кроз куповину сеоске куће у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Јавни позив траје од 22.06.2020. године до 05.08.2020. године. Све информације у вези јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 022/400-722 и код повереника за избеглице, адреса Слободана Бајића бр. 5, Пећинци.

Календар

Кликните на означено поље за детаље